Utgiver

Soudal AS, Tranby, Norge

Addresse:

Dølasletta 5
3408 Tranby, Norge
Tel.: +47 45228994
Web: www.soudal.no

Organisasjonsnummer:

988 029 491

ANSVARSFRASKRIVELSE

Din tilgang og bruk av informasjon på dette nettstedet er underlagt følgende vilkår og betingelser.

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet under gjeldende lover om opphavsrett og varemerke.

Ansvar

Soudal gjør rimelige anstrengelser for å gi nøyaktig og aktuell informasjon på dette nettstedet. Imidlertid gir Soudal ingen garantier, hverken uttrykkelig eller underforstått, av noe slag relatert til informasjonen som er gitt. Informasjonen på dette nettstedet er kun gitt for å informere om Soudal-produkter og -tjenester. Fordi mulighetene og bruksbetingelsene til produktene våre er mange og varierte og ligger utenfor vår kontroll, er det brukerens plikt å verifisere samsvaret med den planlagte bruken med god praksis, gjeldende lover og regler. Vi kan derfor under ingen omstendigheter holdes ansvarlige i tilfelle bruk av produktene våre, noe som for eksempel ikke er i samsvar med lovgivning og forskrifter som gjelder i brukerlandet.

Hvis du trenger informasjon om bruken eller om et produkt er passende for en gitt applikasjon, kan du kontakte oss. Informasjon relatert til produkt (er) er beregnet på bruk av teknisk dyktige personer etter eget skjønn og risiko og er ikke knyttet til bruk av noe produkt i kombinasjon med andre stoffer eller i noen prosess.

Soudal forbeholder seg retten til å legge til, slette eller gjøre endringer i informasjonen når som helst uten forvarsel. Du samtykker i at all tilgang og bruk av dette nettstedet og dets innhold er på egen risiko. Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder. Soudal er ikke ansvarlig for nøyaktighet eller noe annet aspekt av informasjonen på slike nettsteder og skal ikke holdes ansvarlig for skader eller skader som oppstår som følge av din tilgang til slike nettsteder. Koblinger til andre nettsteder tilbys bare som en bekvemmelighet og på egen risiko.

Salg av Soudal Produkter

Alle produktene selges i henhold til gyldige betingelser for salg og levering.