Du kan lese de viktigste globale utviklingen, hendelsene og tallene for 2019 i den elektroniske årsrapporten.