Application Soudal vapour tight sealing

Damptett forsegling

Er det bedre å gjøre boliger dampåpne i stedet  for damptett?

Det grunnleggende prinsippet er at en bygning og dens isolasjon må kunne tørke ut, og holde seg tørr. Denne diskusjonen pågår kontinuerlig, jo tykkere isolasjonen du installerer, jo større problemer kan du få med fuktighet i bygningen.

Isolasjon i en bygning er ment å begrense tap gjennom varmeoverføring. Høye Rc-verdier fører til mindre varmetap og dermed mindre energiforbruk, forutsatt at isolasjonen er tørr og forblir tørr.

Fuktighet produseres i store mengder i boliger (rundt 10 liter per dag, avhengig av antall mennesker, blant annet). Slike mengder kan bare fjernes fra boliger ved ventilasjon - enkelt sagt, ventilasjon er et must.

Det Belgiske building research institute (CSTC/WTCB) anbefaler at en bygning må være damptett på innsiden og pustende på utsiden, noe som betyr at isolasjonen er beskyttet mot dampinfiltrasjon fra innsiden av bygningen. Dette er standardmetoden som brukes i tradisjonelle veggkonstruksjoner og i skråtak, og anses ofte å være den situasjonen der det er lavest sjanse for kondens.

Vapour diffusion

Dampdiffusjon

Vanndamp beveger seg alltid fra områder med høy dampkonsentrasjon (hvor høyt damptrykk er tilstede) til områder med lavere dampkonsentrasjon. Forskjellen i damptrykk er et resultat av en forskjell i temperaturen eller relativ fuktighet (RF) i luften på begge sider.

Når materialet på den ene siden kommer i kontakt med luft med lavere damptrykk enn den andre siden, for eksempel i en fasade eller et tak, vil vanndampen strømme gjennom materialet på grunn av forskjellen i damptrykk. Dette fenomenet kalles vanndampdiffusjon eller dampdiffusjon og resulterer i en (vann) dampstrøm.

Fuktighet i et hjem vil alltid finne veien til et område med lavere luftfuktighet (dampdiffusjon). En dampbarrieremembran på den varme siden er nødvendig for å holde fuktigheten ute av bygningsstrukturen og isolasjonen. Da en dampbarrieremembran har skjøter på ulike steder, vil fuktig luft fortsatt være til stede i bygningsstrukturen og isolasjon gjennom "lekkasjer" og kan da kjøles og kondensere. For å unngå skade på bygningsstrukturen som tørr-råte, må denne kondensen slippes ut på utsiden: strukturen må derfor være vanntett på utsiden, men pustende.

Fukttransport (damptransport) gjennom bygningsstrukturen hindres av en bestemt motstand som avhenger av materialet og tykkelsen. Denne dampspiffusjonsmotstanden er representert av μ-verdien (mu-verdien), et dimensjonsløst tall som tilsvarer forholdet mellom materialets dampmotstand til dampmotstanden til et lag med luft av samme tykkelse. μ verdien av et materiale indikerer derfor hvor mange ganger større dampspiffusjonsmotstanden til materialet er enn diffusjonsmotstanden til et luftlag av samme tykkelse, også kjent som tilsvarende luftlagtykkelse.

 

Making vapourtight

Dampkonveksjon

"Fukttransport (damptransport) som følge av luftstrømmen, for eksempel gjennom luftlekkasjer i isolasjonsmaterialet, kalles konvektiv fuktighetstransport. Mengden fuktighet som kommer inn i bygningsstrukturen gjennom disse lekkasjene er ofte mange ganger større enn fuktigheten som kommer inn i materialet gjennom diffusjon". Det gir enda større grunn til å unngå luftlekkasjer og bygge lufttette strukturer.