Det tekniske databladet kan åpnes eller lastes ned på selve produktet. Via hovedmenyen "Produkter" kan du navigere til ønsket produkt ved å velge produktgruppe og videre filtrere til venstre. Du kan også bruke "søk" hvis du vet navnet på produktet.