BRUK AV PRIMER

En primer kan ha forskjellige funksjoner. Det er for eksempel primere som vil forhindre at fuktighet når limlaget gjennom overflaten som kan forringe kvaliteten på limet.

Hvis dette skjer oftere, bruk en primer for bedre vedheft til overflaten. En primer kan for eksempel binde overflaten mer og derfor gjøre den mer solid. Dette forhindrer at limet trenger inn i underlaget for mye eller for raskt.

Ulike primertyper er tilgjengelige, avhengig av ønsket mål og / eller vedheft eller tetningsmasse som skal brukes.

LIM UTVALG

Soudal produserer et veldig bredt utvalg av polymer- og polyuretanbaserte lim for bygg og industri. For alle typer spesifikke applikasjoner er det en passende løsning i serien. I tillegg til mer generisk lim og limfug, tilbyr vi også veldig spesifikke lim for liming av takmaterialer, lim for tre og parkett eller brannbestandige lim i samsvar med europeiske standarder for å nevne noen eksempler.

Se vårt utvalg her av Lim