Fugeskum (polyuretan eller PU-skum) består av en prepolymer og en drivgass som danner to lag i beholderen under lagring. Skumbeholderen skal ristes kraftig før bruk for å skape en homogen blanding. Utilstrekkelig risting vil resultere i dårlige skumegenskaper som en grov cellestruktur og reduserte skumvolum.

Før du begynner å bruke skummet, anbefaler vi derfor å riste beholderen kraftig 10-20 ganger for å sikre at innholdet blandes ordentlig.