FUGESKUM MOT MUS?

Fugeskum kan skape en god forsegling for å holde insekter ute. Dette gjelder dessverre ikke rotter eller mus.

I hvert fall ikke hvis skummet blokkerer den eneste veien inn. Fugeskum er i dette tilfellet bare en skadedyrblokkløsning i kombinasjon med et maske. Fugeskum er derfor bare egnet for å holde insekter utenfor.