OPPBEVARING AV SKUMBEHOLDER

Ventilen har en skive som går fra utsiden av beholderen til innsiden. Skiven er ikke 100% vanntett. Vannet, som sakte går gjennom det, kan reagere med isocyanatet i beholderen, og dette kan blokkere ventilen når beholderen lagres horisontalt. Når artikkelen har en Duraventil i stedet for en skiveventil, er det ikke noe problem å lagre boksen horisontalt.