RISTING AV SKUM

Før du begynner å bruke fugeskum, rist beholderen kraftig 10-20 ganger for å sikre at innholdet blandes ordentlig.

Under bruk og absolutt når du avbryter jobben din, anbefaler vi også å riste skumbeholderen regelmessig. Dette vil sikre at drivstoffet og prepolymeren i beholderen ikke blir skilt igjen.